Bokningsinformation


Jag kan anlitas som exempelvis föreläsare, berättare eller ledare för workshop i skrivande. Jag jobbar som krönikör och journalist och kan anlitas för det också.
Det vanligaste är ca 45 minuter, men givetvis så beror det på uppdragsgivarens önskemål.
Eftersom jag vill uppnå maximal effekt i de arbeten jag åtar mig är jag noga med att ta reda på vilka förutsättningar och önskemål som du som uppdragsgivare har. Vilken situation ingår jag i? Vilken stämning och karaktär önskar du av framförandet? Passar det med en frågestund? Hur ser lokalen ut? Finns det mikrofon? Är något särskilt som bör anpassas för forumet? Jag är flexibel inkännande och mitt fokus ligger alltid på mina uppdragsgivare och deras målgrupper.
– Det beror på sammanhanget. Jag har F-skattsedel och diskuterar förutsättningarna med uppdragsgivaren. Om jag förväntas hålla en föreläsning på ett speciellt tema, som kräver det särskilda förberedelser kan det påverka arvodets storlek. Ingår jag i en panel eller dylikt tar jag samma som de andra.

– Jag följer i regel författarförbundets rekommendationer för framträdanden, kurser workshops och textproduktion. Kan jag få högre ersättning tackar jag ja eftersom pengar betyder egen skrivtid.

Mer info om pris här: Författarförbundets Arvodesrekommendationer

Ja, lite beroende på sammanhang, men om jag tror att det är ett uppdrag somskulle passa mig så tar jag mig gärna an utmaningen.
Med jämna mellanrum så får jag förfrågningar om att genomföra muntliga framträdanden helt ideellt eller mot mycket låg ersättning. Det har hänt att jag utför ideella uppdrag när syftet är väldigt behjärtansvärt och sammanhanget tillräckligt lockande. Min princip är dock att kulturarbete inte betyder gratisarbete.
Givetvis! Sceniska samarbeten eller spännande kulturprojekt står högt upp på önskelistan.

Boknings-
information


Jag kan anlitas som exempelvis föreläsare, berättare eller ledare för workshop i skrivande. Jag jobbar som krönikör och journalist och kan anlitas för det också.
Det vanligaste är ca 45 minuter, men givetvis så beror det på uppdragsgivarens önskemål.
Eftersom jag vill uppnå maximal effekt i de arbeten jag åtar mig är jag noga med att ta reda på vilka förutsättningar och önskemål som du som uppdragsgivare har. Vilken situation ingår jag i? Vilken stämning och karaktär önskar du av framförandet? Passar det att jag visar bilder? Passar det med en frågestund? Hur ser lokalen ut? Finns det mikrofon? Är något särskilt som bör anpassas för forumet? Jag är flexibel inkännande och mitt fokus ligger alltid på mina uppdragsgivare och deras målgrupper.
– Det beror på sammanhanget. Jag har F-skattsedel och diskuterar förutsättningarna med uppdragsgivaren. Om jag förväntas hålla en föreläsning på ett speciellt tema, som kräver det särskilda förberedelser kan det påverka arvodets storlek. Ingår jag i en panel eller dylikt tar jag samma som de andra.

– Jag följer i regel författarförbundets rekommendationer för framträdanden, kurser workshops och textproduktion. Kan jag få högre ersättning tackar jag ja eftersom pengar betyder egen skrivtid.

Mer info om pris här: Författarförbundets Arvodesrekommendationer

Ja, lite beroende på sammanhang, men om jag tror att det är ett uppdrag somskulle passa mig så tar jag mig gärna an utmaningen.
Med jämna mellanrum så får jag förfrågningar om att genomföra muntliga framträdanden helt ideellt eller mot mycket låg ersättning. Det har hänt att jag utför ideella uppdrag när syftet är väldigt behjärtansvärt och sammanhanget tillräckligt lockande. Min princip är dock att kulturarbete inte betyder gratisarbete.
Givetvis! Sceniska samarbeten eller spännande kulturprojekt står högt upp på önskelistan. Jag skulle också kunna tänka mig att vara moderator eller konferencier i rätt sammanhang.