OM MIG


Jag heter Anna Sundström Lindmark och verkar som journalist, författare och muntlig berättare. I nästan hela mitt liv har jag skrivit – ja faktiskt redan innan jag lärde mig skriva använde jag påhittade låtsasbokstäver. Driften att förmedla mig genom olika konstnärliga uttryck kom tidigt. Jag var ett känsligt barn som kände att mycket i livet var konstigt och svårt så jag behövde sortera intryck, tankar och känslor och gestalta dem genom ord, bild, teater eller musik. Nu som vuxen ligger fortfarande samma orsak som grund för mitt skrivande. Utan utrymme att skapa kan jag inte existera.
Efter åtta år som anställd reporter och redaktör på tidning blev min längtan att skapa något eget för stor och jag startade eget företag. Som företagare strävar jag efter att maximera kreativitet, effektivitet och meningsfullhet.

Jag vill få så mycket tid och inspiration som möjligt att skriva, berätta och hjälpa andra att göra det.
FAKTA

Född: 1975

Bor: I Umeå och i Sikeå.

Familj: Man, barn och hund

Styrkor: Se möjligheter, tänka nytt, omvärdera

Svagheter: Dålig på att prata om väder och vind

Blir arg av: Fördomar, maktmissbruk

Blir glad av: Snällhet. Solidaritet.

Äter: Vegetariskt

Dricker: För mycket kaffe

Reser: Ja gärna! Helst fosilfritt och inte med flyg!

Hjärtefrågor: Miljön, feminismen, och människans psykiska hälsa. Rättvisa och solidaritet, allt det hör samman.

Image

Om Mig


Jag heter Anna Sundström Lindmark och verkar som journalist, författare och muntlig berättare. I nästan hela mitt liv har jag skrivit – ja faktiskt redan innan jag lärde mig skriva använde jag påhittade låtsasbokstäver. Driften att förmedla mig genom olika konstnärliga uttryck kom tidigt. Jag var ett känsligt barn som kände att mycket i livet var konstigt och svårt så jag behövde sortera intryck, tankar och känslor och gestalta dem genom ord, bild, teater eller musik. Nu som vuxen ligger fortfarande samma orsak som grund för mitt skrivande. Utan utrymme att skapa kan jag inte existera.
Efter åtta år som anställd reporter och redaktör på tidning blev min längtan att skapa något eget för stor och jag startade eget företag. Som företagare strävar jag efter att maximera kreativitet, effektivitet och meningsfullhet.

Jag vill få så mycket tid och inspiration som möjligt att skriva, berätta och hjälpa andra att göra det.