Om Mig


Jag heter Anna Sundström Lindmark och verkar som journalist, författare och muntlig berättare. I nästan hela mitt liv har jag skrivit – ja faktiskt redan innan jag lärde mig skriva använde jag påhittade låtsasbokstäver. Driften att förmedla mig genom olika konstnärliga uttryck kom tidigt. Jag var ett känsligt barn som kände att mycket i livet var konstigt och svårt så jag behövde sortera intryck, tankar och känslor och gestalta dem genom ord, bild, teater eller musik. Nu som vuxen ligger fortfarande samma orsak som grund för mitt skrivande. Utan utrymme att skapa kan jag inte existera.
Efter åtta år som anställd reporter och redaktör på tidning blev min längtan att skapa något eget för stor och jag startade eget företag. Som företagare strävar jag efter att maximera kreativitet, effektivitet och meningsfullhet.

Jag vill få så mycket tid och inspiration som möjligt att skriva, berätta och hjälpa andra att göra det.


Fakta


Född: 1975
Bor: I Umeå och i Sikeå.
Familj: Man, barn och hund
Styrkor: Se möjligheter, tänka nytt, omvärdera
Svagheter: Dålig på att prata om väder och vind. Jag blir så rastlös då.
Blir arg av: Fördomar, maktmissbruk
Blir glad av: Häftiga idéer. Människor som formar sina egna liv
Äter: Vegetariskt
Dricker: För mycket kaffe
Tror på: Människans rätt att vara hel – full av nyanser och komplexitet. Och att skrivandet att läsandet är ett helande verktyg


Om Mig


Jag heter Anna Sundström Lindmark och verkar som journalist, författare och muntlig berättare. I nästan hela mitt liv har jag skrivit – ja faktiskt redan innan jag lärde mig skriva använde jag påhittade låtsasbokstäver. Driften att förmedla mig genom olika konstnärliga uttryck kom tidigt. Jag var ett känsligt barn som kände att mycket i livet var konstigt och svårt så jag behövde sortera intryck, tankar och känslor och gestalta dem genom ord, bild, teater eller musik. Nu som vuxen ligger fortfarande samma orsak som grund för mitt skrivande. Utan utrymme att skapa kan jag inte existera.
Efter åtta år som anställd reporter och redaktör på tidning blev min längtan att skapa något eget för stor och jag startade eget företag. Som företagare strävar jag efter att maximera kreativitet, effektivitet och meningsfullhet.

Jag vill få så mycket tid och inspiration som möjligt att skriva, berätta och hjälpa andra att göra det.


Fakta

Född: 1975
Bor: I Umeå och i Sikeå.
Familj: Man, barn och hund
Styrkor: Se möjligheter, tänka nytt, omvärdera
Svagheter: Dålig på att prata om väder och vind
Blir arg av: Fördomar, maktmissbruk
Blir glad av: Häftiga idéer. Människor som formar sina egna liv
Äter: Vegetariskt
Dricker: För mycket kaffe
Hjärtefrågor: Motverka tabun kring psykisk sjukdom, självmordsprevention. Människor har rätt att vara fulla av nyanser och komplexitet svaghet och styrka, galenskap och genialitet, rikedom och fattigdom. Allt ska få finnas sida vid sida.